Våra uppdrag

Adxto AB består av bolagen Adxto Care AB, Mimerex AB, Adxto Consulting AB och Adxto Solutions AB. Tillsammans utgör de grunden för all vår verksamhet och vårt mål med att ge smartare och effektivare vård

Vårdutveckling

Vi genomför uppdrag med fokus på patientnytta, vårdutveckling och uppnådda behandlingsmål med hjälp av legitimerade och erfarna sjuksköterskor. Vi har en egen klinik på Hötorget där våra sjuksköterskor bland annat genomför läkemedelsinfusioner, spirometriundersökningar och utfärdar läkarintyg.

Läs mer om vår vårdutveckling på adxtocare.com

Rekrytering

Vi jobbar med rekrytering av både sjuksköterskor till våra vårdprojekt och personal och konsultexperter som jobbar inom sälj och marknad. Vid våra anställningsprocesser tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering som kompletteras av psykometriska tester och referenstagning. Vid kompetensbaserad rekrytering läggs stor vikt vid vilka egenskaper och kompetenser som behövs för tjänsten. Det är också avgörande för oss att vi har en bra och nära relation till alla våra konsulter.

Läs mer om vår rekrytering på mimerex.com

Läs mer om våra sjuksköterskor på adxtoconsulting.com

Rekrytering

Vi jobbar med rekrytering av både sjuksköterskor till våra vårdprojekt och personal och konsultexperter som jobbar inom sälj och marknad. Vid våra anställningsprocesser tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering som kompletteras av psykometriska tester och referenstagning. Vid kompetensbaserad rekrytering läggs stor vikt vid vilka egenskaper och kompetenser som behövs för tjänsten. Det är också avgörande för oss att vi har en bra och nära relation till alla våra konsulter.

Läs mer om vår rekrytering på mimerex.com

Läs mer om våra sjuksköterskor på adxtoconsulting.com

Outsourcing

Vi jobbar med uthyrning av både enstaka konsulter och hela säljteam. Vi hjälper våra kunder att förstärka både sin försäljning och sin marknadsföring av sina produkter. Vår outsourcing är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att under en period kunna stärka och utveckla sin verksamhet efter behov och efterfrågan.

Läs mer om vår outsourcing på mimerex.com

Konsulttjänster

Som en del av vår verksamhet inom uthyrning jobbar vi med kvalitativ rådgivning inom life science- industrin. Vi hyr ut konsulter som har den expertis som krävs för att kunden snabbt ska kunna utvecklas och nå sitt mål. Våra konsulter jobbar både taktiskt och strategiskt och hoppar in med kort varsel för att underlätta vid olika typer av omställningar såsom expandering och omstrukturering.

Läs mer om våra konsulttjänster på mimerex.com

Konsulttjänster

Som en del av vår verksamhet inom uthyrning jobbar vi med kvalitativ rådgivning inom life science- industrin. Vi hyr ut konsulter som har den expertis som krävs för att kunden snabbt ska kunna utvecklas och nå sitt mål. Våra konsulter jobbar både taktiskt och strategiskt och hoppar in med kort varsel för att underlätta vid olika typer av omställningar såsom expandering och omstrukturering.

Läs mer om våra konsulttjänster på mimerex.com

Patientsupport

Vi har utvecklat två olika mjukvaror som används inom vården med syfte att ge support till patienter och vårdpersonal. Adxto PSP är ett patientsupportprogram som via mejl, sms och telefon från en sjuksköterska bidrar till ökad följsamhet vid användning av läkemedel. Vi har även utvecklat en digital plattform, Adxto xBook, som konfigureras efter olika projekts behov. Den används av vårdpersonal för att mäta vårdresultat genom bland annat påminnelser, att-göra-listor och protokollföring.

Läs mer om vår patientsupport på adxtosolutions.com