ADXTO GROUP

Effektiv och smartare vård

Adxto är ett privat vård- och konsultföretag med position mellan sälj och marknad, ordinarie vård och läkemedels- och medtech-industrin. Vi jobbar framförallt med att hyra ut konsulter som hjälper företag att både effektivisera och utveckla olika verksamheter med sin expertis. Vi jobbar också med att komplettera ordinarie vård med olika former av utvecklingsprojekt. Till exempel patientsupport genom egenutvecklade digitala mjukvaror.

Samverkan och projekt

Vi är stolta över att ha öppnat vaccinationskliniker över hela Sverige i samarbete med Apoteket AB. Vi har också en egen klinik placerad vid Hötorget i Stockholm. Vi anställer många olika typer av sjuksköterskor som jobbar inom ordinarie, primär- och slutenvård. Framförallt kompletterar de den ordinarie vården genom bland annat vaccinationer och försäljning av nya läkemedelsprodukter.

ADXTO GROUP

Effektiv och smartare vård

Adxto är ett privat vård- och konsultföretag med position mellan sälj och marknad, ordinarie vård och läkemedels- och medtech-industrin. På Adxto Care jobbar vi med att komplettera ordinarie vård med olika former av utvecklingsprojekt. Till exempel patientsupport genom egenutvecklade digitala mjukvaror. På Mimerex jobbar vi dels med rekrytering och dels med att hyra ut konsulter som hjälper företag att både effektivisera och utveckla olika verksamheter med sin expertis.

Samverkan och projekt

Vi är stolta över att ha öppnat vaccinationskliniker över hela Sverige i samarbete med Apoteket AB. Vi har också en egen klinik placerad vid Hötorget. Vi anställer många olika typer av sjuksköterskor som jobbar inom ordinarie, primär- och slutenvård. Framförallt kompletterar de den ordinarie vården genom bland annat vaccinationer och försäljning av nya läkemedelsprodukter.

Adxto Care

Adxto Care förbättrar behandlingsresultat via ökad följsamhet och utbildningsinsatser som genomförs mellan ordinarie vårdgivare och specialutbildade sjuksköterskor.

Läs mer på adxtocare.com

Adxto Care

Adxto Care förbättrar behandlingsresultat via ökad följsamhet och utbildningsinsatser som genomförs mellan ordinarie vårdgivare och specialutbildade sjuksköterskor.

Läs mer på adxtocare.com

Mimerex

Mimerex erbjuder läkemedelsindustrin tid- och kostnadseffektiva lösningar inom sälj och marknad genom outsourcing och konsulttjänster.

Läs mer på mimerex.com

Mimerex

Mimerex erbjuder läkemedelsindustrin tid- och kostnadseffektiva lösningar inom sälj och marknad genom outsourcing och konsulttjänster.

Läs mer på mimerex.com

Adxto Solutions

Adxto Solutions förbättrar nyttan med läkemedelsbehandling genom att med hjälp av mjukvara tillhandahålla patientsupport.

Läs mer på adxtosolutions.com

Adxto Solutions

Adxto Solutions förbättrar nyttan med läkemedelsbehandling genom att med hjälp av mjukvara tillhandahålla patientsupport.

Läs mer på adxtosolutions.com